Da li je dozvoljeno postiti samo subotom ukoliko je subota dan `šûrâ’?

Govornik: Imâm `Abdul-`Azîz bin `Abdillâh bin Bâz (umro 1420)

Izvor:

 

Pitanje: Da li je dozvoljeno postiti dan `šûrâ’ ukoliko se podudari sa subotom?

Odgovor: Generalno je dozvoljeno postiti subotom – bez obzira da li se radi o obaveznome ili dobrovoljnome postu. Hadîth u kojem se spominje zabrana posta subotom je slab i problematičan – i kosi se sa autentičnim hadîthima.

U redu je dakle postiti subotom – bez obzira da li se radi o obaveznome ili dobrovoljnome postu. Ovo važi i u slučaju da pored subote ne posti i (petak ili nedelju). Hadîth u kojem se spominje zabrana posta subotom osim ukoliko se ne radi o obaveznome postu nije autentičan nego je slab – i odstupa i kosi se sa autentičnim hadîthima.