Da li je dozvoljeno nositi odjeću na kojoj se nalazi krst?

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Da li je dozvoljeno nositi odjeću na kojoj se nalazi krst?

Odgovor: Ne. Nije dozvoljeno nositi odjeću na kojoj se nalazi krst ili slika. Nije dakle dozvoljeno nositi odjeću na kojoj se nalaze slike ili krst – koji je još gori. Zar će nositi nevjerničke simbole na svojoj odjeći? To nije dozvoljeno.