Da li je dozvoljeno ne postiti zbog ispita?

Govornik: Imâm Muhammad bin Sâlih bin `Uthajmîn (umro 1421)

Izvor:

 

 

Pitanje: Ove godine se dani ispita poklapaju sa blagoslovljenim mjesecom Ramadhânom. Škola se nalazi daleko od nas, što nam otežava post tokom ispitnih dana. Da li nam je dozvoljeno da ne postimo i da napostimo te dane nakon ispita?

Odgovor: Smatram da vam nije dozvoljeno da ne postite i da vam je obavezno postiti, a bolje od toga vam je riješiti problem polaganjem ispita noću. Na taj način bi problem i poteškoća bili uklonjeni. Polaganje ispita danju nije nužno, pa da kažemo da to mora biti tako. Noć je zamjena i bolja je i ugodnija ljudima, posebno uzimajući u obzir da ljudi u Ramadhânu pretežno kasno idu spavati.