Da li je dozvoljeno klanjati džanâzu prije kupanja preminuloga?

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

 

Pitanje: Da li je dozvoljeno klanjati džanâzu prije kupanja preminuloga?

Odgovor: Ne. U uslove ispravnosti džanâze spada da se klanja nakon kupanja.