Da li je dozvoljeno jesti ono što je zaklao musliman ali je zaboravio spomenuti Allâhovo ime?

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

Pitanje: Da li je dozvoljeno jesti meso koje je zaklao musliman – ali je pri klanju zaboravio spomenuti Allâhovo ime?

Odgovor: Da, ono što je zaklao musliman je dozvoljeno jesti, i u slučaju da je zaboravio spomenuti Allâhovo ime – jer on to nije namjeravao učiniti. Namjeravao je spomenuti Allâhovo ime, ali je zaboravio. Ono što je zaklao je dakle dozvoljeno jesti.