Da li je dozvoljeno jesti i piti tokom Adhâna za Sabah u Ramadhânu?

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:Pitanje: Da li je onome ko namjerava postiti dozvoljeno da nastavi sa jelom i Sahûrom sve dok Mu’adhdhin ne završi sa Adhânom za Sabah?

Odgovor: Ne radi se o Adhânu nego o nastupu zore. Ukoliko Mu’adhdhin uči Adhân jer je nastupila zora, ne smiješ više jesti i piti. Ukoliko Mu’adhdhin međutim uči Adhân ranije, to ne zabranjuje jelo i piće. Allâhov poslanik je rekao:

إِنَّ بِلاَلاً يُنَادِي بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ

«Neka vas Bilâlov Adhân ne spriječava da jedete i pijete. On uči Adhân tokom noći. Jedite i pijte sve dok Ibn Umm Maktûm ne prouči.» (al-Bukhârî 620, 1918, 1919 i Muslim 1092)

Ibn Umm Maktûm je bio slijep čovjek i nije učio Adhân dok mu ne bi bilo rečeno da je osvanuo.