Da li je dozvoljeno jesti delfine i ajkule?

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: U vezi sa Allâhovim تَعَالَى govorom

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ

“Vama se dopušta da u moru lovite i ulov jedete” (5:96),

da li to obuhvata delfine i ajkule?

Odgovor: To obuhvata sve što živi isključivo u moru – jer ne postoji dokaz ni za kakve izuzetke. Neki učenjaci kažu da se krokodili i (morske) zmije ne smiju jesti, ali za ovo međutim ne postoji dokaz. Allâh جَلَّ وَعَلَا je propis učinio generalnim kada je rekao:

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ

“Vama se dopušta da u moru lovite i ulov jedete” (5:96)

To se dakle odnosi na sve što živi isključivo u moru. Što se krokodila tiče, oni žive i na kopnu i u vodi – tako da je stav da se ne smiju jesti stoga opravdaniji. Kada je međutim u pitanju ono što isključivo živi u vodi, to je dozvoljeno bez izuzetka.