Da li je dozvoljeno činiti I`tikâf van Ramadhâna?

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

Pitanje: Da li je dozvoljeno činiti I`tikâf van Ramadhâna?

Odgovor: Da, dozvoljeno je činiti I`tikâf tokom cijele godine. Allâhov poslanik je činio I`tikâf u Šawwâlu kada nije imao mogućnost da ga čini u Ramadhânu.