Da li je dozvoljen namaz iza onoga ko dozvoljava muziku?

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Da li je dozvoljen namaz iza onoga ko dozvoljava muziku?

Odgovor: Namaz iza njega nije dozvoljen, jer je on javni griješnik. Kada bi on slušao muziku a da drugi to ne znaju, to bi bilo blaže od njegovog dozvoljavanja muzičkih instrumenata i muzike generalno. Nema sumnje da je takva osoba javni griješnik.