Da li je dovoljno potrati mokrim rukama dijelove tijela prilikom uzimanja abdesta?

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

Pitanje: Da li je dovoljno potrati mokrim rukama dijelove tijela prilikom uzimanja abdesta?

Odgovor: Ne. Voda mora proteći preko njih. Voda mora proteći preko dijelova tijela. Nije ih dakle dovoljno potrati, osim one dijelove tijela koje zaista treba potrati prilikom uzimanja abdesta – kao glavu i uši.