Da li je dovoljan jedan nijjah za post Ramadhâna ili se mora zanijjetiti svake noći?

Govornik: `Allâmah Muhammad bin Hâdî al-Madkhalî

Izvor:

 

Pitanje: Da li je dovoljan jedan nijjah za post (cijeloga) Ramadhâna – jer je to jedan `Ibâdah? A ukoliko bi se dogodilo nešto što kvari post samo u nekim danima Ramadhâna, to ne kvari cijeli mjesec – nego samo taj dan. Možete li nam ovo pojasniti?

Odgovor: Ovo smo pojasnili i ranije i rekli da se zanijjetiti mora svaki dan, jer je svaki dan zaseban `Ibâdah – te stoga pokvaren post u jednome danu ne kvari post drugoga dana. Dani dakle nisu povezani, te se stoga svake noći mora zanijjetiti za svaki dan – jer je svaki dan zaseban `Ibâdah. Ovo se zasniva na hadîthu koji prenosi Hafsah رضي الله عنها:

مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَلاَ صِيَامَ لَهُ

“Nema posta onaj ko noću ne nanijjeti post” (an-Nasâ’î 2334, at-Tirmidhî 730)

On dakle nema posta, a objasnili smo i da je za nijjah dovoljno pripremanje hrane za Sahûr. To je (samo po sebi) nijjah; izgovaranje nije uslov, to je, naprotiv, uvedeno u vjeru. Pripremanje hrane za večeru koju si odgodio ili unaprijed za Sahûr je dakle samo po sebi nijjah. Sjećate se da smo ovo spomenuli od Šajkh-ul-Islâma.