Da li je crna mačka Šajtân?

Da li je crna mačka Šajtân?

Govornik: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî

Izvor: 

Pitanje: Da li je crna mačka Šajtân?

Odgovor: Ne, nego je crni pas Šajtân.