Da li je čovjeku dozvoljeno poslati roditelje na Hadždž prije nego što ga sam obavi?

al-Ladžnah ad-Dâ’imah (11/71/4765)

Pitanje: Da li je čovjeku dozvoljeno poslati roditelje na Hadždž prije nego što ga sam obavi?

Odgovor: Hadždž je obavezan jednom u životu svakom muslimanu koji je slobodan, razuman, punoljetan i sposoban da ga obavi. Dobročinstvo roditeljima i pomaganje im u izvršavanju obaveza je nešto što je šerijatski propisano u okvirima mogućnosti. Dužan si međutim da prvo sam obaviš Hadždž, a zatim pomozi roditeljima ukoliko nije moguće da svi zajedno obavite Hadždž. Ukoliko bi međutim ipak dao prednost roditeljima nad sobom, njihov Hadždž bi bio validan.