Da li je brijanje brade veliki grijeh?

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Da li je brijanje brade veliki ili mali grijeh?

Odgovor: To je zabranjeno; rekao sam vam da nije veliki grijeh sve što je zabranjeno. Ono što je međutim bitno je da je to zabranjeno.