Da li je bolje učiti ili memorisati Qur’ân u Ramadhânu?

Govornik: `Allâmah `Abdullâh bin `Abdir-Rahmân al-Ghudajjân

Izvor:

 

Pitanje: Šta je bolje (u Ramadhânu), učenje (čitanje) Qur’âna ili memorisanje?

Odgovor: Qur’ân treba učiti u Ramadhânu, a memorisati nakon Ramadhâna.