Da li je bolje farbati sijedu kosu ili je ostaviti da bude onakva kakva je?

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

 

Pitanje: Da li je bolje farbati sijedu kosu ili je ostaviti da bude onakva kakva je?

Odgovor: Bolje ju je farbati, dok ne predstavlja problem ostaviti je da bude onakva kakva je. Među ashabima je bilo onih koji nisu farbali kosu, što dokazuje da to nije obavezno. Oni su time željeli pokazati da je to dozvoljeno. Opazio sam da ni Šajkh Muhammad bin Ibrâhîm ni Šajkh Ibn Humajd nisu farbali kosu.