Da li je bacanje kamenčića na stubove gađanje Šajtâna?

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

Pitanje: Neki smatraju da je svrha bacanja kamenčića na stubove gađanje Šajtâna. Da li je to tačno?

Odgovor: Sva pokornost Allâhu je gađanje Šajtâna. Obavljanjem namaza gađaš Šajtâna. Podsjećanjem na Allâha gađaš Šajtâna. Sva pokornost Allâhu je dakle gađanje Šajtâna, a u to spada i bacanje kamenčića na stubove.