Da li je apotekarki dozvoljeno raditi nasamo sa apotekarom u apoteci?

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

 

Pitanje: Da li je apotekarki dozvoljeno raditi nasamo sa apotekarom u apoteci?

Odgovor: Ne. To je osamljivanje i nije dozvoljeno. Žena se ne smije osamljivati sa muškarcem koji joj nije Mahram ili muž. To joj dakle nije dozvoljeno.