Da li je Allâhov poslanik živ u svom mezaru?

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

 

Pitanje: Da li je tačno da je Allâhov poslanik ﷺ živ u svom mezaru?

Odgovor: Da, ali je to život u Barzakhu. Allâh جَلَّ وَ عَلَا nas je obavijestio da su šehidi živi. Radi se međutim o životu u Barzakhu, a ne kao na dunjaluku. Život u Barzakhu je život u mezaru. Poslanici su na većem stepenu od šehida i preči su da budu živi u mezarima.