Da li je Allâhov poslanik vidio Allâha?

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Da li je prenešeno da je Allâhov poslanik  srcem vidio svoga Gospodara?

Odgovor: Ne. Allâhov poslanik  nije vidio svoga Gospodara na dunjaluku, niti tokom Lajlat-ul-Mi`râdž (noćnoga putovanja). On dakle nije vidio svoga Gospodara, nego ćemo Ga vidjeti na Sudnjem Danu – jer na dunjaluku nismo u stanju vidjeti Allâha جَلَّ وَ عَلَا. Mi to nismo u stanju, jer se brdo smrvilo kada mu se ukazao Allâh – pa šta bi onda bilo sa čovjekom od krvi i mesa?

Nismo dakle u stanju vidjeti Allâha. Što se međutim âkhireta tiče, Allâh će osposobiti i ojačati ljudska tijela – tako da će Ga biti u stanju vidjeti.