Da li je Allâh sa nama Svojim bićem?

Govornik: Imâm `Abdul-`Azîz bin `Abdillâh bin Bâz (umro 1420)

Izvor: Ta`lîqât-uš-Šajkh Ibn Bâz `alâ ar-Risâlah al-Hamawijjah al-Kubrâ, strana 204

Pitanje: Zar se ne može reći da je Allâh سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى sa nama Svojim bićem – na način koji odgovara Njegovome Veličanstvu?

Odgovor: To je pogrešno. Selefi su rekli da je društvo znanje – dok je Allâhovo سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى biće iznad `Arša.