Da li je al-Albânî povukao svoj stav o fotografijama živih bića?

Govornik: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (umro 1420)

Izvor:

 

 

Pitanje: Čuli smo od neke braće da su napisali tezu o slikanju i dozvoljenosti fotografisanja, te da si ti pregledao tu tezu i složio se s tim. Da li je to tačno? Molimo vas da objasnite.

Odgovor: Nema potrebe za objašnjenjem. To je laž i krivotvorina.