Da li je abdest ispravan ukoliko se lijeva ruka opere prije desne?

Govornik: Imâm `Abdul-`Azîz bin `Abdillâh bin Bâz (umro 1420)

Izvor: aš-Šarh al-Mumtâz, strana 73-74

Pitanje: Da li je abdest ispravan ukoliko se lijeva ruka opere prije desne?

Odgovor: Učenjaci imaju različita mišljenja o tome. Najsigurnije je ponovo oprati lijevu ruku nakon desne, jer je Allâhov poslanik  rekao:

إِذَا لَبِسْتُمْ وَإِذَا تَوَضَّأْتُمْ فَابْدَءُوا بِأَيَامِنِكُمْ

“Kada se budete oblačili i kada se budete abdestili, počnite s desnom stranom.”

[Abû Dâwûd (4141), Ibn Mâdžah (402), Ahmad (8652) i Ibn Khuzajmah (178). Autentičan prema al-Albânîju u “Sahîh Sunan Ibn Mâdžah” (323)]

Allâhov poslanik  je prvo prao desne dijelove tijela. Stoga je najsigurnije izbjeći razilaženja i ponovo oprati lijevu ruku nakon desne. Isto treba učiniti ukoliko opere lijevo stopalo prije desnog, da bi se ravnao prema Allâhovom poslaniku .