Da li devina džigerica i temeljac od devinog mesa kvare abdest?

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Da li devina džigerica i temeljac od devinog mesa kvare abdest?

Odgovor: Učenjaci su saglasni da temeljac ne kvari abdest. To nije meso. Što se međutim džigerice tiče, postoje različita mišljenja o tome. Neki kažu da spada u meso te stoga kvari abdest, dok drugi kažu da ne spada u meso i ne kvari abdest – što je stav Hanâbilah. Džigerica se ne naziva mesom. Ukoliko narediš nekome da ti donese meso, a on ti donese džigericu – nije izvršio naredbu.