Da li češće pojave pomračenja sunca spadaju u predznake Sudnjeg Dana?

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

 

Pitanje: Da li češće pojave pomračenja sunca spadaju u predznake Sudnjeg Dana?

Odgovor: Da, prenešeno je da češće pojave pomračenja sunca spadaju u predznake Sudnjeg Dana. Za vrijeme Allâhovog poslanika ﷺ sunce se pomračilo samo jednom, a pomračenje mjeseca se uopšte nije ni desilo. Češće pojave pomračenja sunca spadaju dakle u predznake Sudnjeg Dana.