Da li će žena ići kod doktora koji je musliman ili kod doktorice koja je nevjernica?

Autor: al-Ladžnah ad-Dâ’imah

Izvor: al-Fatâwâ al-Qajjimah lil-Usrah al-Muslimah, strana 60

Pitanje: Ukoliko se mora birati između muškoga doktora koji je musliman i ženskih doktorica koje su kršćanke i hinduskinje, kod koga će ići moja žena i ćerke?

Odgovor: Ženu mora pregledati žena bez obzira da li je muslimanka ili nije. Muškarac ne smije pregledati ženu ako nije njen Mahram. Jedini slučaj kada je dozvoljeno je u slučaju neophodnosti i manjka ženskih doktora.