Da li će se govedo koje sam izudarao obračunati sa mnom na Sudnjem Danu?

Govornik: `Allâmah `Abdul-Muhsin bin Hamad al-`Abbâd

Izvor:Pitanje: Izudarao sam govedo kad sam bio mali. Da li će se ono obračunati sa mnom na Sudnjem Danu?

Odgovor: Nastoj da nikome ne naudiš, bilo da se radi o čovjeku ili životinji, a što se obračunavanja tiče, nije nam poznato ništa što ukazuje na to. Bićeš međutim odgovoran za ovo loše djelo i nanešenu štetu ukoliko ne učiniš pokajanje. A ukoliko se pokaješ, Allâh prima pokajanje onih koji se kaju.