Da li će onaj ko uspostavi Tawhîd ući u Džannah bez polaganja računa?

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

Pitanje: Da li će onaj ko uspostavi Tawhîd ući u Džannah bez polaganja računa?

Odgovor: To je govor Allâhovoga poslanika صلى الله عليه وسلّم; da će takva osoba ući u Džannah bez polaganja računa i kazne.

Ovo je spomenuto u hadîthu o sedamdeset hiljada koji će ući u Džannah bez polaganja računa i kazne. To je dakle rekao Allâhov poslanik صلى الله عليه وسلّم.