Da li će onaj ko umre u Ramadhânu biti stanovnik Dženneta?

Govornik: `Allâmah Muhammad bin `Abdil-Wahhâb al-Wasâbî (umro 1436)

Izvor: 

 

Pitanje: Da li će onaj ko umre u Ramadhânu biti stanovnik Dženneta?

Odgovor: Nadamo se dobru za njega. Ukoliko je klanjao i postio, i ukoliko je bio sljedbenik Tawhîda – nadamo se dobru za njega, posebno ukoliko je postio Ramadhân a zatim umro.