Da li će onaj ko umre čineći manji širk vječno ostati u Vatri?

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

 

Pitanje: Mora li se učiniti pokajanje za manji širk i da li će onaj ko umre čineći ga vječno ostati u Vatri kao i onaj ko je činio veliki širk?

Odgovor: Neće ostati vječno u Vatri, ali će biti kažnjen zbog tog širka. Neće dakle zauvijek ostati u Vatri, jer spada u griješne monoteiste.