Da li će djela nevjernika biti vagana na Sudnjem Danu?

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

Pitanje: Da li će djela nevjernika biti vagana (na Sudnjem Danu) i da li će oni prelaziti preko Sirâta (mosta iznad Džahannama)?

Odgovor: Nevjernici nemaju nagradu za dobra djela. Njihova dobra djela se dakle ne mogu vagati, jer je djelo koje je popraćeno Kufrom (nevjerstvom) neispravno. Oni dakle nemaju nagradu za dobra djela.