Da je al-Albânî doživio ISIS…

Govornik: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî

Izvor:

Pitanje: Bili ste upitani o organizovanoj da`wi i organizovanim džematima, i rekli ste da svaki džemat djeluje u svome području. Kasnije sam vas međutim čuo da osuđujete sektaštvo, kao eventualno i organizacije. Kako da razumijemo sve ovo?

Odgovor: To nije kontradiktorno. Mi upravo sada sjedimo u organizovanome džematu, zar ne? Organizovani smo – a istovremeno osuđujemo organizacije. Organizacije koje osuđujemo su one koje privlače ljude da proglase islâmsku državu preko noći. Ove organizacije su same po sebi zasnovane na organizacijama koje su poznate među muslimanima. Radi se o tajnim organizacijama, materijalnim pripremama, formiranju država unutar drugih zemalja, formiranju malih država unutar drugih zemalja i tako dalje. To su dakle organizacije koje mi osuđujemo, i kojima se priključuju mnogi sektaški ljudi.

Što se tiče organizacija koje podučavaju, savjetuju, naređuju dobro a odvraćaju od zla i drugo što islâm propisuje – mi ih ne osuđujemo.

Ja dakle zaključno osuđujem organizacije koje prouzrokuju sektaštvo, ali ne osuđujem organizacije koje ne prouzrokuju sektaštvo i podjelu Ummeta na grupe i sekte. Niko ne može osuditi organizaciju koja podučava ljude istinskome islâmu. Nadam se da vidiš da nema kontradiktornosti u onome što sam rekao prije.

Pitalac: Koliko mi je poznato, ove grupe posjeduju sektaštvo.

al-Albânî: Nisam pričao o određenoj grupi i da li je propisana ili nije. Kažem da svaka grupa koja ima sektaštvo i udruženje u kojem se vođi daje prisega i slično samo doprinosi još većoj podjeli muslimanâ.