Da bi čuli Allâhov govor, Qur’ân

Autor: `Allâmah Muhammed bin `Abdillâh as-Subajjil

Izvor: Rasâ’il fîl-`Aqîdah wad-Da`wah, strana 12

Allâh عَزَّ وَجَلَّ je rekao:

وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ

“Ako te neki od mnogobožaca zamoli za zaštitu, ti ga zaštiti da bi saslušao Allâhove riječi” (9:6)

To znači: Ukoliko te neki od mnogobožaca zamoli za zaštitu, Muhammade, daj mu zaštitu – da bi saslušao Allâhov govor, Qur’ân. U ovome časnome âjetu nalazi se dokaz da je Qur’ân Allâhov objavljeni govor i da nije stvoren. Allâh ga je objavio Muhammadu . On dolazi od Njega i Njemu će se vratiti. Tu se takođe dokazuje da je govor jedno od Allâhovih سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى svojstava. Allâh je Qur’ân izgovorio stvarnim govorom – a Džibrîl ga je od Njega prenio našem poslaniku Muhammadu .