“Da Âdam nije jeo sa drveta, bili bismo u Džennetu”

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

Pitanje: Koji propis važi za onoga ko kaže:

“Da Âdam عليه السلام nije jeo sa drveta, bili bismo u Džennetu”?

Ima li nešto pogrešno u ovome govoru?

Odgovor: To nije dozvoljeno, jer je to omalovažavanje Âdama عليه السلام, a Âdam je učinio pokajanje Allâhu i Allâh je primio njegovo pokajanje – te ovaj govor stoga nije dozvoljen. Pobrini se o sebi, brate. Niko neće ući u Džannah bez djela. Nećeš ući u Džannah bez djela, brate.