Čuvar banke koja posluje sa kamatom

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Čovjek radi za sigurnosnu kompaniju koja mu je povjerila zadatak da čuva banku koja posluje sa kamatom. Da li mu je to dozvoljeno?

Odgovor: Ukoliko može biti prebačen na drugo radno mjesto, to je bolje za njega i čistije za njegovu savjest. U protivnom može ostati tamo da radi. Njegov zadatak je da čuva i banku i ostalo. U redu je da to radi, a za banku su odgovorni njeni radnici i osnivači.