Čovjekova volja je povezana sa Allâhovom voljom

Autor: `Allâmah `Abdul-Muhsin bin Hamad al-`Abbâd

Izvor: Qatf-ul-Džanâ ad-Dânî, strana 22

Ahl-us-Sunnah se drže sredine kada su u pitanju djela roba. Oni su između Džabrijjah, koji negiraju volju roba i kažu da su njegova djela nametnuta kao pero na vjetru, i Qadarijjah, koji smatraju da rob stvara svoja djela a negiraju da je Allâh to odlučio.

Ahl-us-Sunnah wal-Džamâ`ah potvrđuju volju i izbor roba sa kojima on zaslužuje nagradu. Oni međutim ne smatraju da su njegova volja i izbor samostalni. Njihova volja je povezana sa Allâhovom voljom. Allâh عز وجل je rekao:

لِمَن شَاء مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ وَمَا تَشَاؤُونَ إِلَّا أَن يَشَاء اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ

“Onome od vas koji hoće da je na Pravome putu, a vi ne možete ništa htjeti ako to Allâh, Gospodar svjetova, neće!”  (81:28-29)

Allâh سبحانه je stvorio robove i njihova djela. Allâh عز وجل je rekao:

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ

“kad Allâh stvara i vas i ono što napravite?” (37:96)