Čišćenje nečiste odjeće parnim čistačem

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

Pitanje: Koji je propis za nečistu odjeću koja je očišćena parnim čistačem?

Odgovor: Para je voda. Ukoliko se sastoji od vode koja čisti i ukoliko odstrani nečistoću sa odjeće – odjeća je u tome slučaju čista. Para se dakle mora sastojati od vode koja čisti.