Cijela sedmica samo za sûru al-Fâtihah?

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

 

Pitanje: Moj brat je memorisao deset džuzeva Qur’âna. Kada je međutim otišao kod učača da pred njim uči, samo za sûru al-Fâtihah mu je trebala cijela sedmica – jer je učač smatrao da je ne uči u skladu sa pravilima Tadžwîda. Da li je to propisano i treba li nastaviti da uči pred njim?

Odgovor: Cijela sedmica samo za sûru al-Fâtihah? Koliko će učiti sûru al-Baqarah? Deset godina? To je izvještačenost. Neka ne uči pred njim.