Čije će žene u džennetu biti žene muslimana koji će prvo biti kažnjeni u vatri?

Govornik: `Allâmah `Abdul-Muhsin bin Hamad al-`Abbâd al-Badr

Izvor:

 

Pitanje: Što se tiče griješnika koji će prije ulaska u džannah biti kažnjavani u vatri; kakvo će biti stanje njihovih žena koje su u džennetu? Da li će one čekati da oni izađu iz vatre?

Odgovor: Kao što je došlo u hadîthu, žene će u džennetu biti za svoje muževe. Kada ovi ljudi izađu iz vatre i uđu u džannah, njihove žene će po svemu sudeći biti za njih. Svi su oni ljudi dženneta, iako će neki ući u njega prije a neki poslije.

Po svemu sudeći, a Allâh zna bolje, dunjalučki supružnici će to biti i na âkhiretu – bez obzira da li će oni u džannah ući zajedno ili neko prije a neko poslije.