Četvrtina muškarca je bolja od nijednoga muškarca

Četvrtina muškarca je bolja od nijednoga muškarca

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor: Makânat-ul-Mar’ah fîl-Islâm, strana 632

Pitanje: Smatrate li vi da višeženstvo rješava problem velikoga broja samih žena u našem društvu?

Odgovor: Da. Ono što rješava taj problem je između ostaloga višeženstvo. Bolje je za ženu da se uda za muškarca koji pazi na nju, brine se o njoj i sa njom osniva pravedno potomstvo – makar ona imala i četvrtinu njega – nego da živi sama, izložena iskušenjima i bez prednosti sa mužem. Ovo je jedna od najvećih mudrosti iza višeženstva. Višeženstvo više koristi ženi nego muškarcu.

Problemi koje bi žena mogla imati sa muževom ženom se suočavaju sa prevladavajućim koristima koje se nalaze u braku. Mudra osoba važe prednosti i nedostatke, korist i štetu, i uzima ono što prevladava.

Prednosti braka važu više od eventualnih problema koji se mogu pojaviti pri višeženstvu.