Broj Takbîrâ u Džanâzi namazu

Govornik: Imâm Muhammad bin Sâlih bin `Uthajmîn (umro 1421)

Izvor: Madžmû`-ul-Fatâwâ (17/134-135)

Pitanje: Koliko se Takbîrâ donosi u Džanâzi namazu i šta treba učiniti onaj ko propusti neke Takbîre?

Odgovor: Džanâzah namaz ima četiri i pet Takbîrâ. Prenešeni su hadîthi koji spominju do sedam Takbîrâ [al-Bayhaqî (4/13)]. Ono što je međutim potvrđeno u Muslimovome “as-Sahîhu” je pet. Treba dakle donijeti četiri ili pet Takbîrâ. Klanjači najčešće trebaju donositi četiri Takbîra, a ponekad pet – da bi se praktikovao i taj Sunnah. `Ibâdah koji je prenešen na različite načine poželjno je i praktikovati na različite načine – tako da čovjek praktikuje sve vrste Sunneta.

Ukoliko se osoba priključi Džanâzi namazu kada imâm donese treći Takbîr i kada se dovi za preminuloga, neka dovi za preminuloga – jer je Allâhov poslanik صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم rekao:

فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا

“Ono što stignete klanjajte.” (al-Bukhârî 636 i Muslim 602)

Nakon što imâm preda Salâm, učenjaci kažu da osoba koja je zakasnila ima slobodan izbor; može predati Salâm sa imâmom – ili naklanjati ono što je propustio. Ukoliko je tijelo preminuloga i dalje tu a on je u stanju na ispravan način naklanjati propušteno, naklanjat će propušteno na ispravan način. Ukoliko tijelo međutim bude uklonjeno, donijet će propuštene Takbîre i predati Salâm.