Broj rekata dobrovoljnog namaza nakon Džume

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

 

Pitanje: Koliko rekata ima dobrovoljni namaz nakon Džume? Molim vas da to detaljnije objasnite.

Odgovor: Kod kuće se klanjaju dva, a u džamiji četiri rekata (dva po dva). To je ono što je poduprto dokazima.