Broj krava je opao ispod vrijednosti Nisâba a zatim ponovo porastao

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Čovjek je imao krave čiji broj dostiže Nisâb (te stoga nalaže plaćanje Zakâta). Neke krave su međutim nakon toga umrle, tako da njihov preostali broj nije dostizao Nisâb. Nakon toga je on ponovo dobio krave, tako da je njihov broj ponovo dostigao Nisâb. Da li će on ispočetka početi da računa godinu nakon koje će biti dužan platiti Zakâh?

Odgovor: Da, jer je Zakâh za proteklu godinu prekinut. Kada broj krava ponovo dostigne Nisâb, on će početi da računa novu godinu – pod uslovom da se krave većinom godine kreću slobodno.