Brkovi po Sunnetu

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

Pitanje: Neki ljudi krate svoje brkove, neki ih puštaju – a neki ih briju. Šta je najbliže Sunnetu?

Odgovor: Sunnah je kratiti brkove. Brkove ne treba puštati da rastu prekomjerno. Treba ih kratiti i uljepšavati, a ne puštati ih da izgledaju deformisano. To je Sunnah.

Pokuđeno je potpuno brijati brkove. Allâhov poslanik  nije rekao da ih treba brijati, nego da ih treba kratiti i sjeći. On dakle nije rekao da ih treba brijati. I to je izobličenost.

Sunnah je dakle kratiti i sjeći brkove – te uređivati njihove vrhove. Neograničeno ih puštati je u suprotnosti sa Sunnetom. To takođe prouzrokuje da lice bude deformisano i da se za njih lijepe hrana i piće. To daje deformisan izgled.

Neograničeno puštanje brkova je dakle u suprotnosti sa Sunnetom – kao i brijanje. Sunnah je kratiti brkove.