Brijanje brade i brkova

Govornik: `Allâmah Muhammad bin Hâdî al-Madkhalî

Izvor:

 

Pitanje: Koji je propis za brijanje brade, ili njeno kraćenje ili poravnavanje, Allah vas nagradio?

Odgovor: Brijanje brade nije dozvoljeno. Njeno brijanje je Harâm (zabranjeno). Poslanik صلى الله عليه وسلم je rekao:

جُزُّوا الشَّوَارِبَ وَاعْفُوا اللِّحَى

“Kratite brkove, a puštajte brade.”

أَرْخُوا اللِّحَى

“Puštajte brade.”

وَفِّرُوا اللِّحَى

“Puštajte brade.”

خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ

“Razlikujte se od mušrikâ.”

Brijanje brade sadrži oponašanje mušrika. A “mušrici” su u ovome slučaju Ahl-ul-Kitâb, Jevreji i Kršćani. A ovo ne znači da mi, ukoliko sada među njima ima pojedinaca koji puštaju brade, da bismo se razlikovali od njih, sada brijemo naše brade, ne.                       Poslanik صلى الله عليه وسلم je objasnio osnovu zbog čega je došao ovaj Hadîth, a to je da oni briju svoje brade. Persijanci su takođe brijali svoje brade, a puštali brkove, pa nam je poslanik  صلى الله عليه وسلم to naredio. Pa kada ih puštaju, vratili su se Fitri (prirodnome instinktu) i našem putu, a to je Fitrah.

Poenta je u tome da brijanje brade nije dozvoljeno. Što se njenoga kraćenja tiče, ovo takođe nije dozvoljeno, ali je blaže od brijanja u potpunosti. Ovo je zato što je njeno brijanje u potpunosti oponašanje ovih ljudi, i takođe oponašanje žena. (To je) oponašanje žena, jer je Allâh جل وعلا među njima muškarca počastio ovim svojstvom koje je brada, i ona ukazuje na muškost i muževnost, pa onaj ko je ukloni oponaša žene. Molimo Allâha za zdravlje i bezbjednost.

Opasnost uklanjanja brade je velika, i to je veliko zlo. Njeno kraćenje je zabranjeno, ali je to bez sumnje blaže od uklanjanja, jer u tome slučaju na njegovome licu ne ostaje ništa od znakova muškosti.

A ovo su danas još više povećali, (tako što) briju i brkove i bradu. Molimo Allâha za zdravlje i bezbjednost. Ovo je oponašanje nevjernika, zapada. Ovo je među njima poznato, a kaže se da su prvi među njima kod kojih je ovo bilo poznato bili Francuzi. Nakon toga je ovo ušlo u zemlje Muslimanâ iz zemalja Maroka, a zatim je došlo iz stranih zemalja i ušlo u neke arapske zemlje iz zemalja rimljana, pa je došlo u zemlje Šâma i desilo se što se desilo u vrijeme Hadîtha. Molimo Allâha za zdravlje i bezbjednost.

Uklanjanje brkova u potpunosti zajedno sa bradom je veći i veći prekršaj, jer je poslanik  صلى الله عليه وسلم rekao:

جُزُّوا الشَّوَارِبَ

“Kratite brkove.”

Nije rekao: “Obrijte ih”. On صلى الله عليه وسلم nije rekao: “Obrijte ih”. Prema Imâmu Mâliku je brijanje brkova unakažavanje, jer osoba unakazuje Allâhovo stvorenje, i prema njemu zaslužuje kaznu. Pa šta onda reći danas, kada mnogi ljudi briju i brkove i bradu? Glatka i izbrijana lica, na njima ne možeš vdijeti ništa od muškosti.

A kada vidi nekoga sa bradom, koji je na Sunnah i na Fitrah (prirodnome intinktu) na čemu su bili i arapi u vrijeme Džâhilijjah, vidiš ga kako ti, kada te vidi, kaže: “Jâ Dhiqn!” (O brado!) – Ismijava te, kao da je on na pravome putu, a u stvari je obratno.

Za ovakve, molimo Allâha za zdravlje i bezbjednost. Molimo Allâha za zdravlje i bezbjednost. Tako muslimanu nije dozvoljeno da to radi, O brate pitaoče.