Brijanje brade da bi bila gušća

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

 

Pitanje: Moja majka mi naređuje da obrijem bradu da bi postala gušća. Da li mi je dozvoljeno da je poslušam u tome?

Odgovor: Ne, neka je ne sluša po tom pitanju. To djelo je grijeh, a njegova majka je neuka – te joj stoga ne treba biti poslušan u tome. Dovoljna mu je brada sa kojom ga je Allâh stvorio i ne treba se ponašati izvještačeno. Neka bude zadovoljan onim što mu je Allâh dao. Možda je za njega bolje da ima rijetku bradu.