Brakovi koje je Tâwûs zaboravio

Autor: Imâm Muhammad al-Amîn aš-Šanqîtî (umro 1393)

Izvor: Adhwâ’-ul-Bajân (1/247)

Allâh تَبَارَكَ وَ تَعَالَى nas je obavijestio da je Šajtân rekao:

وَلأُضِلَّنَّهُمْ وَلأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الأَنْعَامِ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّهِ

“I sigurno ću ih navoditi u zabludu, i sigurno ih lažnim nadama mamiti, i zapovjedit ću im sigurno da uši stoci režu, i sigurno ću im narediti da Allâhovo stvaranje preinačavaju!” (4:119)

Bilježi se da Tâwûs رَحِمَهُ اللهُ nije išao na vjenčanja ukoliko bi se crnkinja udala za bijelca ili ukoliko bi se crnac oženio sa bjelkinjom. On je govorio da takav brak potpada pod âjah:

فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّهِ

“i sigurno ću im narediti da Allâhovo stvaranje preinačavaju!” (4:119)

Iako se âjah može razumjeti tako, ovo razumijevanje se odbija. Sunnah pojašnjava da ovo uopšte nije značenje ovog âjeta. Jedan od dokaza je da je Allâhov poslanik  odobrio brak svog roba Zajda bin al-Hârithah رَضِيَ اللهُ عَنْهُ sa Barakom, majkom Usâme. Zajd je bio bijelac a Barakah crnkinja iz Abesinije. Drugi dokaz je da je Allâhov poslanik  oženio Usâmu bin Zajda Fâtimom bin Qajs رَضِيَ اللهُ عَنْهُم. Ona je bila bjelkinja iz plemena Qurajš, a Usâmah je bio crnac. Bilâl رَضِيَ اللهُ عَنْهُ je bio oženjen sestrom `Abdur-Rahmâna bin `Awfa. Ona je bila iz plemena Zuhrah bin Kullâb. Ovo je Tâwûs رَحِمَهُ اللهُ zaboravio, uprkos njegovom znanju i veličanstvu.