Brak sa rodbinom

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

Pitanje: Planiram se oženiti, ali postoje ljudi koji me odvraćaju od ženidbe sa mojom rodbinom i kažu da je to pogrešno jer je to rodbina i djeca će biti izobličena. Šta vi smatrate o tome?

Odgovor: Te glasine su lažne. Allâhov poslanik صلى الله عليه وسلّم se ženio sa svojom rodbinom, a udao je svoju ćerku Fâtimu za `Alîja bin Abî Tâlib رضي الله عنهما. Brak sa rodbinom je u redu i tu nema ništa pogrešno – a sva hvala pripada Allâhu. Te glasine koje nemaju osnovu treba ignorisati.