Bračni ugovor sa plaćanjem novčanog iznosa u slučaju razvoda

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

 

Pitanje: Da li je ispravno napisati u bračnom ugovoru da će muž u slučaju razvoda platiti na primjer 40.000 rijala, uzimajući u obzir da taj novac nema veze sa vjenčanim darom na početku?

Odgovor: Taj uslov je nevažeći. Muškarac može zadržati ženu ako je dobra prema njemu i može se razvesti od nje ako nije dobra prema njemu – a da joj ništa pri tome ne plati. On samo treba da plati vjenčani dar.