Bolji od `Arša i meleka

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: U vezi sa govorom autora رَحِمَهُ اللهُ da je Allâhov poslanik صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم bolji od stvorenja; obuhvata li to sve što je stvoreno, kao što su `Arš, meleki i drugo?

Odgovor: Da; nema sumnje da je Allâhov poslanik صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم Allâhovo najbolje i odabrano stvorenje.